Integritetspolicy

Lindenbaum Agenturer AB:s policy för personuppgiftsbehandling, GDPR

Inledning

Lindenbaum Agenturer AB (VacuCraft Sverige) samlar in personlig information om dig för att du ska kunna handla från vår webbshop och få hem dina varor. Lindenbaum Agenturer AB värnar om din personliga integritet och vår målsättning är att du ska känna dig säker på att dina personuppgifter behandlas korrekt.

Vilka personuppgifter som behandlas

Personuppgifter är varje upplysning som direkt eller indirekt kan identifiera en levande, fysisk person.

De personuppgifter hänförliga till dig som Lindenbaum Agenturer AB kan du direkt eller indirekt komma att ge oss information på ett antal olika sätt, såsom när du bekräftar ett köp på vår webbsida, när du kontaktar oss direkt, fyller i vårt kontaktformulär eller när du signar upp dig på att få våra nyhetsbrev. Uppgifterna består primärt av namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Vid fakturabetalning behandlas även personnummer, detta sker genom PayEx (vid betalning via PayEx läs deras egna policy om personuppgiftshantering här).

Vår hemsida innefattar funktioner som är kopplade till Facebook och Google Analytics. Vi hänvisar dig till att läsa igenom deras enskilda policys för behandling av personuppgifter.

Kommentarer
När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens ip-adress och user agent-sträng som hjälp för detektering av skräpmeddelanden.

En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du finns registrerad där. Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar finns på https://automattic.com/privacy/. När din kommentar har godkänts kommer din profilbild att visas publikt tillsammans med din kommentar.

Om du skriver en kommentar kommer kommentaren och dess metadata att sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att vi behöver kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning.

Cookies
Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du har ett konto och loggar in på denna webbplats kommer vi att skapa en tillfällig cookie-fil för att kontrollera om din webbläsare accepterar cookie-filer. Denna cookie-fil innehåller ingen personligt identifierbar information och försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser
Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Hur personuppgifterna används och för vilka ändamål

Dina personuppgifter kommer att behandlas för att kunna administrera och skicka beställningen men också vid eventuell nödvändighet att kontakta dig angående din beställning. Informationen används inte bara för att hjälpa dig att slutföra ditt köp och för att hantera din beställning, utan också för att förebygga bedrägeri. Vi kan också komma att behandla personuppgifterna i marknadsföringssyfte. Det kan exempelvis röra sig om informationsutskick av nyheter, du har dock alltid rätt att välja att avstå från det sistnämnda, då kan du välja att avregistrera dig via länk i mailutskicket, alternativt kontakta oss direkt på info@lindenbaum.se. Din mailadress lagras automatiskt i Mailchimp när du väljer att signera upp dig på att få våra nyhetsbrev.

Laglig grund
Lindenbaum Agenturer behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning
. Vår behandling av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ditt köp och ge dig bästa möjliga service men också kontakta dig om något med beställningen blivit fel.

Utlämnande av personuppgifterna.
Lindenbaum Agenturer anlitar underleverantörer för att kunna skicka din beställning. Dessa underleverantörer kan komma att få del av de personuppgifter som krävs för att du ska få hem din vara. De behöver veta vem som beställt och vart varorna ska levereras. 

PayEx

Insamling av personuppgifter och kreditprövning är en förutsättning för vi ska kunna behandla önskemål om betalning på kredit.

Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Tas en kreditupplysning kommer en kopia att skickas till dig per post.

Personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Vi kommer att lämna de personuppgifter som inhämtas i samband med köp till PayEx, 621 88 Visby, som behandlar personuppgifter i syfte att utföra identifikation och kreditkontroll, för fakturering och annan hantering som är knuten till fordran, samt för statistik- och analysändamål exempelvis för att undvika bedrägerier, för att utveckla nya produkter och för beslutsstöd vid inkasso. Uppgifterna kan lämnas ut till underleverantörer och till myndigheter och annan som har rätt till uppgifterna enligt lag. Uppgifterna kan också användas för marknadsföring av PayEx produkter, via brev, e-post eller på annat sätt, om du inte skriftligen anmäler till PayEx att du inte samtycker till detta på den adress som PayEx anvisar. Läs mer om PayEx Villkor för behandling av personuppgifter här.

Lagring av dina personuppgifter
Dina personuppgifter lagras bara så länge som krävs för att vi ska kunna administrera köpet, eller ge dig service i ett garantiärende, samt så länge du samtycker till att få våra mailutskick eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag (i exempelvis bokföringssyfte).

Policyns räckvidd
Våra webbplatser innehåller länkar till andra webbplatser över vilka vi inte har någon kontroll. Vi ansvarar inte för de andra webbplatser som du väljer att besöka genom länkar från våra webbplatser och de integritetspolicys eller metoder för behandling av personuppgifter som används där. Vi rekommenderar dig att se över dessa andra webbplatsers integritetspolicys så att du förstår hur de insamlar, använder och delar med sig av dina personuppgifter.

Dina rättigheter
Du har vissa rättigheter i förhållande till Lindenbaum Agenturer AB, i egenskap av personuppgiftsansvarig för bolagets behandlingar av dina personuppgifter.

Du har följande rättigheter enligt tillämplig personuppgiftslagstiftning:

  • Rätt till information – en rätt att få bekräftelse på och information om din personuppgiftsbehandling.
  • Rätt till rättelse – en rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
  • Rätt till radering – en rätt att få uppgifter borttagna. Denna rätt är begränsad till sådana uppgifter som enligt lag endast får behandlas med ditt samtycke.
  • Rätt till begränsad behandling – en rätt att kräva att personuppgiftsbehandlingen begränsas, exempelvis om du motsätter dig uppgifters riktighet.
  • Rätt till dataportabilitet – en rätt att kräva att personuppgifter flyttas från en personuppgiftsansvarig till annan. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.
  • Du kan när som helst kontakta oss för att utöva någon av rättigheterna ovan. Kontaktuppgifter hittar du längst ned i denna policy. Om du bedömer att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddsförordningen, har du även rätt att klaga till Datainspektionen, som är behörig tillsynsmyndighet.

Vilka rättigheter du har över dina data

Om du har ett konto eller har skrivit några kommentarer på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Förändringar av denna policy

Om vi bestämmer oss för att göra betydande ändringar av innehållet i denna policy, kommer vi, när så krävs, att kontakta dig genom den e-postadress du uppgivit.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor kring denna policy, eller vill utöva någon av dina rättigheter ovan, var god kontakta oss via någon av nedanstående kontaktvägar:

info@lindenbaum.se
08-570 347 77

Lindenbaum Agenturer AB
Hardemogatan 7
S-124 67 Bandhagen